Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Firma w Unii Europejskiej, firma w UE

Jak założyć firmę w krajach Unii? Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Unii Europejskiej?

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE. Ograniczeniom podlega tylko rynek pracy ponieważ niektóre kraje tzw. starej Unii wprowadziły okresy przejściowe, w czasie których obywatele "nowej unii" aby się zatrudnić, muszą uzyskać pozwolenie na pracę. Przy czym zakładając własną firmę, można te przepisy obejść.

Każde z państw członkowskim ma własne przepisy. Różni się prawie wszystko: kompetencje urzędników, miejsce i sposób rejestrowania działalności, wysokość kapitału zakładowego spółki, ubezpieczenia społeczne i systemy podatkowe. Obsługę podatkową i księgową zapewni biuro rachunkowe Katowice co pozwoli tobie skupić się na prowadzeniu działalności.

Zakładając działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej przedsiębiorca musi rozpocząć od zdobycia pozwolenia na pobyt w danym kraju. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą zakładać firmy w dowolnym kraju Unii. Mogą założyć firmę na: Cyprze, Malcie, w: Czechach, Słowacji, Holandii, Rumunii, Bułgarii, Danii.

Do poruszania się po krajach Unii wystarczy polski dowód osobisty, lecz do tego, by zatrzymać się w nich na dłużej niż trzy miesiące trzeba zarejestrować swój pobyt w magistracie.

Dopiero teraz można rozpocząć rejestrację firmy. Pomocą w tych działaniach będzie przewodnik po systemach prawnych krajów Unii zaprezentowany w tym miejscu.