Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Firma w Unii Europejskiej, firma w UE

Jak założyć firmę w krajach Unii? Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Unii Europejskiej?

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE. Ograniczeniom podlega tylko rynek pracy ponieważ niektóre kraje tzw. starej Unii wprowadziły okresy przejściowe, w czasie których obywatele "nowej unii" aby się zatrudnić, muszą uzyskać pozwolenie na pracę. Przy czym zakładając własną firmę, można te przepisy obejść.

Każde z państw członkowskim ma własne przepisy. Różni się prawie wszystko: kompetencje urzędników, miejsce i sposób rejestrowania działalności, wysokość kapitału zakładowego spółki, ubezpieczenia społeczne i systemy podatkowe. Obsługę podatkową i księgową zapewni biuro rachunkowe Katowice co pozwoli tobie skupić się na prowadzeniu działalności.

Zakładając działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej przedsiębiorca musi rozpocząć od zdobycia pozwolenia na pobyt w danym kraju. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą zakładać firmy w dowolnym kraju Unii. Mogą założyć firmę na: Cyprze, Malcie, w: Czechach, Słowacji, Holandii, Rumunii, Bułgarii, Danii.

Do poruszania się po krajach Unii wystarczy polski dowód osobisty, lecz do tego, by zatrzymać się w nich na dłużej niż trzy miesiące trzeba zarejestrować swój pobyt w magistracie.

Dopiero teraz można rozpocząć rejestrację firmy. Pomocą w tych działaniach będzie przewodnik po systemach prawnych krajów Unii zaprezentowany w tym miejscu.

Zakładanie spółek za granicą
Przed założeniem spółki za granicą musimy podjąć decyzję jakiego rodzaju to będzie spółka. Możemy wybrać spółkę typu IBC (International Business Company), która nie jest rezydentem podatkowym kraju, w którym znajduje się jej siedziba. Możemy utworzyć spółkę z o.o., która będzie rezydentem podatkowym w kraju siedziby i która płaci w tym kraju podatki od swoich dochodów.

Często spotykamy się ze spółkami określanymi jako „spółki offshore”. Z tym rodzajem spółek mamy najczęściej doczynienia gdy zakładamy spółkę w państwie zaliczanym do rajów podatkowych. Spółki offshore mają taką konstrukcję prawną, która daje inwestorom spore korzyści podatkowe, wysoki stopień poufności oraz elastyczną formę prowadzenia działalności spółki.

Spółki zagraniczne zapewniają anonimowość, ochronę majątku i optymalizację podatkową. Dodatkowo wszystkie obowiązki wobec organów państwowych zostały ograniczone do minimum. Spółki w różnych destynacjach mogą być:
- całkowicie zwolnione z podatku dochodowego
- nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
- nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych
- mają możliwość powoływania osób prawnych do zarządu
- dane udziałowców i zarządu nie są ujawniane w publicznych rejestrach

Osoby zainteresowane założeniem swojej spółki za granicą, muszą uwzględnić międzynarodowe przepisy prawne oraz regulacje krajowe odnoszące się do inwestowania i prowadzenia interesów za granicą.